[Phi Tiên Kiếm 3D] Sự kiện nạp nhận quà VIP
2020-10-08 09:16:24

Xin chào các Tiên Hữu thân mến,

BQT xin gửi tới các Tiên Hữu sự kiện ra mắt game siêu HOT:

1. Sự kiện tích nạp:

Tích nạp đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được quà tặng từ BQT:

VND Phần thưởng 1 Số lượng 1 Phần thưởng 2 Class 1 Số lượng 2 Phần thưởng 3 Số lượng 3 Phần thưởng 4 Số lượng 4 Phần thưởng 5 Số lượng 5
                     392,000 Băng hỏa lưỡng nghi 1 Tử sắc Công kích phù văn 1 X2 Thẻ Exp 1 Cấp 2 Công kích bảo thạch 1 Cấp 2 Sinh mệnh bảo thạch 1
                 1,184,000 Chiến sĩ Bậc 5 Đỏ 1 Sao Hộ oản 1 Băng hỏa lưỡng nghi 1 Trung cấp Tiên dực Tinh toái 5 Trung cấp Pháp bảo Tinh toái 5 Đột phá đơn 20
                 1,824,000 Vô Cấu Thủy Ma Dực 1 Tử sắc Sinh mệnh phù văn 1 X2 Thẻ Exp 1 Cấp 3 Công kích bảo thạch 1 Cấp 3 Sinh mệnh bảo thạch 1
                 3,904,000 Chiến sĩ Bậc 5 Đỏ 2 Sao Hộ oản 1 Cao cấp Tiên dực tinh toái 3 Cao cấp Pháp bảo tinh toái 3 Băng hỏa lưỡng nghi 1 Long tiên thảo 50
                 7,920,000 Thái ất hóa thần hồ 1 Na Tra Toái Phiến 50 Cấp 4 Công kích bảo thạch 1 Cấp 4 Sinh mệnh bảo thạch 1 Đột phá đơn 50
               12,000,000 Thái ất hồn thiên dực 1 X3 Thẻ Exp 1 Cao cấp Tiên dực tinh toái 5 Băng hỏa lưỡng nghi 1 Vàng thỏi 10
               20,000,000 Na Tra Toái Phiến 50 X3 Thẻ Exp 1 Tử sắc Exp phù văn 1 Cam sắc phù văn Tinh hoa rương 5 Pháp bảo tiềm năng đan 5
               40,000,000 Hoặc Thần Liên 1 Sách đi phụ bản exp 2 Cao cấp Tiên dực tinh toái 8 Cao cấp Pháp bảo tinh toái 8 Băng hỏa lưỡng nghi 1
               60,000,000 Cùng Kỳ 1 Cam sắc Kháng V.lý phù văn 1 Đỏ phù văn Tinh hoa rương 5 Linh hầu thú hồn 8 Cửu vĩ hồ thú hồn 8
               80,000,000 Tôn Ngộ Không Toái phiến 50 Đỏ Xuyên thấu phù văn 1 Đỏ phù văn Tinh hoa rương 8 Cấp 5 Công kích bảo thạch 1 Cấp 5 Sinh mệnh bảo thạch 1

2. Nạp mỗi ngày:

VND Đạo cụ 1 Số lượng 1 Đạo cụ 2 Số lượng 2 Đạo cụ 3 Số lượng 3 Đạo cụ 4 Số lượng 4 Đạo cụ 5 Số lượng 5
                     240,000 Chìa khóa bạc 1 Thần linh thạch 10 Tiên dực tiềm năng đan 1        
                 1,200,000 X2 Thẻ Exp 1 Thần linh thạch 30 Tiên dực ngộ tính đan 1        
                 3,920,000 Chìa khóa vàng 1 Thần linh thạch 60 Tiên dực Phi thăng đan 1        
                     240,000 Trung cấp thần binh tinh toái 2 Chìa khóa bạc 1 Thần linh thạch 2 Cấp 1 Công kích bảo thạch 1 Cấp 1 Sinh mệnh bảo thạch 1
                 1,200,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 2 Thần linh thạch 5 X2 Thẻ Exp 1 Thần binh tiềm năng đan 1
                 3,920,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 3 Thần linh thạch 10 Sách đi phụ bản exp 1 Thần binh ngộ tính đan 1
                     240,000 Trung cấp thần binh tinh toái 2 Chìa khóa bạc 1 Thần linh thạch 2 Long tiên thảo 10 Long tiên thảo 10
                 1,200,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 2 Thần linh thạch 5 Long tiên thảo 20 Long tiên thảo 20
                 3,920,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 3 Thần linh thạch 10 Long tiên thảo 30 Long tiên thảo 30
                     240,000 Trung cấp thần binh tinh toái 2 Chìa khóa bạc 1 Thần linh thạch 2 Sơ cấp thần tướng Exp 10 Sơ cấp thần tướng Exp 10
                 1,200,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 2 Thần linh thạch 5 Trung cấp thần tướng Exp 5 Trung cấp thần tướng Exp 5
                 3,920,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 3 Thần linh thạch 10 Cao cấp Thần tướng Exp 2 Cao cấp Thần tướng Exp 2
                     240,000 Trung cấp thần binh tinh toái 2 Chìa khóa bạc 1 Thần linh thạch 2 Tẩy cốt đan 10 Đột phá đơn 10
                 1,200,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 2 Thần linh thạch 5 Phạt tủy đan 10 Đột phá đơn 20
                 3,920,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 3 Thần linh thạch 10 Ngưng bích đan 5 Đột phá đơn 30
                     240,000 Trung cấp thần binh tinh toái 2 Chìa khóa bạc 1 Thần linh thạch 2 Cấp 1 Công kích bảo thạch 1 Cấp 1 Sinh mệnh bảo thạch 1
                 1,200,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 2 Thần linh thạch 5 X2 Thẻ Exp 1 Thần binh tiềm năng đan 1
                 3,920,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 3 Thần linh thạch 10 Thần binh Phi thăng đan 1 Thần binh ngộ tính đan 1
                     240,000 Trung cấp thần binh tinh toái 2 Chìa khóa bạc 1 Thần linh thạch 2 Cấp 1 Công kích bảo thạch 1 Cấp 1 Sinh mệnh bảo thạch 1
                 1,200,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 2 Thần linh thạch 5 X2 Thẻ Exp 1 Thần binh tiềm năng đan 1
                 3,920,000 Cao cấp Thần binh tinh toái 1 Chìa khóa bạc 3 Thần linh thạch 10 Thần binh Phi thăng đan 1 Thần binh ngộ tính đan 1

Thân ái!!!

Chăm sóc khách hàng

Bước 1: Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản tại https://id.sungame.vn
Bước 2: Kích vào hình đại diện tài khoản (góc phía trên cùng màn hình) và kích vào phần thay đổi thông tin.
Bước 3: Cập nhật thông tin hoặc “thay đổi thông tin” và kích vào “lưu thay đổi”
Bước 1: Kích vào tính năng “quên mật khẩu” tại phần đăng nhập https://id.sungame.vn
Bước 2: Điền đúng email đăng ký của tài khoản muốn lấy lại để nhận link thay đổi mật khẩu tài khoản
Bước 3: Đăng nhập vào email đăng ký của tài khoản, click vào “đổi mật khẩu”
Bước 4: Điền email đăng ký và tạo mật khẩu mới bằng cách click vào “thay đổi mật khẩu”.

Lưu ý: bạn vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư đến và hòm thư quảng cáo để nhận được mail của hệ thống.
Khuyến cáo không chia sẻ thông tin tài khoản để tránh việc tranh chấp tài khoản, phá ingame.
Nếu bạn vẫn lưu giữ thông tin tài khoản có thể lấy lại mật khẩu như ở mục 2.
Nếu bạn không còn lưu giữ thông tin tài khoản, vui lòng liên hệ CSKH qua số hotline 1900 0260 hoặc thư hỗ trợ qua mail hotro@sungame.vn để nhận hỗ trợ chi tiết.
Thông tin tài khoản dùng để hỗ trợ các trường hợp không thể lấy lại mật khẩu bằng hình thức tự động hoặc tài khoản đang xảy ra tranh chấp.
Vì vậy, quý khách hành lưu ý cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Bạn vui lòng liên hệ bộ phận CSKH qua số hotline 1900 0260 hoặc gửi thư hỗ trợ vào mail hotro@sungame.vn kèm theo các thông tin sau:
 Tên game.
 Tên nhân vật.
 ID nhân vật.
 Server đang chơi.
 Thông tin 3 giao dịch gần nhất: hình thức nạp, mệnh giá, số seir hoặc mã thẻ, thời gian nạp
 Cung cấp email mới chưa liên kết với tài khoản của Sungame để nối vào tài khoản chơi ngay.
Tài khoản chơi ngay sẽ không đăng nhập lại được nên bạn vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH qua số hotline 1900 0260 hoặc thư hỗ trợ mail hotro@sungame.vn
Tài khoản thuộc SunGame hoặc liên kết Facebook, Google đều có thể vào bình thường.
Bạn có thể chơi nhiều tài khoản trên cùng một thiết bị, tuy nhiên không thể chơi đồng thời cùng một lúc.
Bạn hoàn toàn có thể chơi game trên các thiết bị khác nhau bao gồm điện thoại (IOS, Android), phần mềm giả lập trên PC.
Bạn vui lòng kiểm tra trường hợp của mình có thuộc các vấn đề ở trên không? Nếu là trường hợp khác vui lòng liên hệ hotline 1900 0260 hoặc thư hộ trợ qua mail hotro@sungame.vn